Download

I. Nhóm Driver các loại:

1. Download Driver CS316/USB/LAN và SLP-230U(Tại đây)

2. Download Driver máy in SupperPrinter 8320(Tại đây).

     Download Tool(thay đổi IP máy in 8320)(tại đây)

3. Download Driver+Tool máy in Gprinter GP-U80300II(Tại đây)

4.Download Driver màn hình Elo(Tại dây)

5.Download Driver màn hình CStech(Tại đây).

6.Download Driver máy in mã vạch Bixolon T400(Tại đây) TX-400(Tại đây)

7.Màn hình hiển thị giá(Tại đây)

8.Download Driver máy intem Xprinter 350B(Tại đây)

   Download Driver máy hóa đơn Xprinter(Tại đây) (Driver XP_Win10)

 

II. Nhóm hướng dẫn sử dụng phần mềm: 

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Siêu thị, Shop DACnetPos(Tại đây)

Cách Link intem từ Phần mềm(Tại đây)

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhà hàng, Cafe ePOS (Tại đây).

Hướng dẫn cài đặt Tên và giá hàng hóa: Link

Hướng dẫn bán hàng: Link1 Link2 

Hướng dẫn nhập kho: Link 

Hướng dẫn in báo cáo: Link

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhà hàng, cafe Rpos (Tại đây)

Hướng dẫn cài đặt Tên và giá hàng hóa: Link

Hướng dẫn bán hàng: Link

Hướng dẫn nhập kho: Link

Hướng dẫn in báo cáo: Link(Báo cáo chi tiết) Link(báo cáo tài chính)

4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP.net

5. Download bộ cài phần mềm chấm công TAS-ERP.net(Tại đây) Bộ chạy mới (Tại đây)

    Download phần mềm chấm công mới Wise eYe On39 (Tại đây)

    Download hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise eYe On39 (Tại đây)

 

III. Nhóm hướng dẫn Camera giám sát:

  1. Phần mềm xem camera IVMS-4200(tại đây)
  2. Phần mềm xem camera eZvizStudio(Tại đây)
  3. Phần mềm BatchConfigTool(Tại đây)
  4. Phần mềm SADPTool(Tại đây)